det här är RA
mångkamp
grupputveckling
äventyr & upplevelser
mäss & event
byggnationer
höghöjdsuppdrag
klätterväggen
camp häckeberga
koncept/priser
fotogalleri
samarbetspartners
kontakta mig
lediga jobb
hämta broschyr
mailBågskytte: Vi använder Recurve bågar från Samick och pilar av heldragen dur aluminium från Easton. Bågarnas styrka ligger på mellan 25-35 pounds och avståndet vi skjuter på är mellan 8-20 m. Här används instinktivt skytte utan riktmedel. Skjutställningen och känslan vid den första referenspilen är viktig.

Yxkastning: Vi använder oss av tveeggade tvåhands tävlings yxor från Gränsfors bruk och enhands Badaxes från Coldsteel. Den ultimata grenen för instinktivt skytte.

Blåsrör: Blåsrör är ett mycket gammalt jaktvapen som används av naturfolk runt ekvatorialområdet än i dag. Vi använder oss av en högteknologisk variant som tillverkas av ”Martin products” i USA. Pilarna väger endast några gram, men kan skjutas på mål upp till 20m med en otrolig precision och stor genomslagskraft. Vi skjuter stillastående på fasta mål med långa rör eller på flera mål under förflyttning med korta rör.

Skidorna: Gruppen skall förflytta sig en bestämd sträcka på ett par flermannaskidor. Skidorna går endast att flytta om gruppen är samordnad.

Jätte memory: En person skall ta sig upp längs ett klätterrep till ett stort memory spel. Den personen skall följa den övriga gruppens anvisningar för att hitta 6 ”par”.

Målarateljén: Gruppen målar en tavla kring ett tema. Fantasin sätter gränserna och alla skall vara med och skapa en gemensam bild som senare redovisas för de andra grupperna.

Jätte pussel: Ett enormt pussel som skall lösas så snabbt som möjligt.
till toppen