det här är RA
mångkamp
grupputveckling
äventyr & upplevelser
mäss & event
byggnationer
höghöjdsuppdrag
klätterväggen
camp häckeberga
koncept/priser
fotogalleri
samarbetspartners
kontakta mig
lediga jobb
hämta broschyr
mailUnder ett Grupputvecklingsprogram kommer deltagarna att få möjlighet att på ett vetenskapligt beprövat och effektivt sätt utveckla kommunikation, samarbete och effektivitet som individer och grupp. Programmen är ett utmärkt forum för att sammanfoga nya arbetslag och utveckla de befintliga.
Vi är medlemmar i GIS (Grupputvecklare i Samverkan)


Utbildningsformen erbjuds i olika omfattning, från halvdagsprogram och längre beroende på syfte och förutsättningar.

Hur går det till?…
Exempel på en halvdags introduktionsprogram.

Programmet inleds av ett intro med grundläggande teorier som sedan kommer att prövas i praktiken på banan. Övningarna är av problemlösningskaraktär med en del fysiska inslag ,men gemensamt för dem är att det krävs samarbete för att lyckas. Teori varvas med praktik ute på banan. Varje grupp om 5-12 personer leds av en handledare som är speciellt utbildad för att leda gruppdynamiska program. Under övningarna finns utrymme för skratt och glädje men med utveckling som mål. Efter varje genomförd övning blickar gruppen tillbaks på genomförandet och diskuterar vad som skedde i gruppen och hos gruppmedlemmarna under övningen, både emotionellt, verbalt och fysiskt. Diskussionen leds av handledare som genom frågeställningar leder gruppen mot att själva komma på vad i deras agerande som var positivt, negativt och om det finns något beteendemönster i gruppen som är värt att ändra eller ta vara på. Här görs ofta återkopplingar till vardagen och arbetsplatsen. Dagen avslutas med ett gyllene dokument vilket där deltagarna skriver ner villka erfarenheter från dagen som kan tillämpas på arbetsplatsen. Det gyllene dokumentet följer med gruppen tillbaka till arbetsplatsen. Övningarna gör sig allra bäst utomhus i harmoni med naturen men går även att förläggas i inomhus miljö.

Programmet planeras i nära samråd med beställaren så att syfte och mål skall löpa som en röd tråd i programmet.
Vi är ”mobila” vilket betyder att vi kan anpassa utbildningsplatsen efter önskemål.
Det är dock viktigt att det sker i en inspirerande miljö utan störande moment.

En investering i personalen, som betalar sig på mycket kort tid.


till toppen