det här är RA
mångkamp
grupputveckling
äventyr & upplevelser
mäss & event
byggnationer
höghöjdsuppdrag
klätterväggen
camp häckeberga
koncept/priser
fotogalleri
samarbetspartners
kontakta mig
lediga jobb
hämta broschyr
mailJättegungan på 9-15 meters höjd

Jättegungan har uppkommit från klättrare som använde sin utrustning vid stora broar när det var för dåligt väder för att klättra på berg. Deltagaren Hissas upp ca10 meter upp i luften av kamraterna. När deltagaren drar i utlösningssnöret faller han/hon 2 meter fritt fall för att sedan fångas upp i en stor pendelrörelse, något som känns i magen för de allra flesta. Kul för utövaren som för åskådaren.

Airwalk på 8 meter höjd

Jakobs stege, upp till 12 meters höjd

Backklättring
Höghöjdsbanor
En höghöjdsbana är en samling aktiviteter som sker på höjder mellan 6 och 20 meter ofta belägna på och mellan kraftiga träd. Uppkomsten till banorna kom till på 40-talet då beteendevetaren Kurt Hahn utvecklade program för den Brittiska marinen. Syftet med programmet var att träna sjömän för att öka deras överlevnadschanser vid sjönöd genom att träna självförtroende och samarbetsförmåga. Övningarna skedde ofta i båtarnas masttoppar där deltagarna löste uppgifter under stor press. Arbetssättet utvecklades senare i USA på 60-talet inom organisationen ”Out ward bound” som i dag är världsomfattande. Konceptet har använts flitigt inom militären och inom näringslivet. Idag finns över 2000 banor i USA och i Europa. Förutom att höghöjdsbanor används som redskap i personlighetsutveckling och i målsättningsprogram är det en nervkittlande upplevelse för de flesta. Banorna är ofta uppbyggda på ett pedagogiskt sätt där det finns en nivå för alla att delta i.


till toppen